top of page
joyce-mccown-IG96K_HiDk0-unsplash.jpg

Ryggskott

Submitted by Per Nordström on Mon, 2014-10-13 08:33

Ont i ryggen, i dagligt tal ofta kallat ryggskott, är ett vanligt bekymmer som de flesta kommer att drabbas av någon gång i livet. Vanligaste symtomet är akut eller successivt ökande värk och smärta från ländryggen med eller utan utstrålningar i ben, så kallad ischias. Utstrålningen kan bero på en påverkan av nerver i ländryggen som löper ut i benen, men ännu vanligare beror det på en så kallad ”falsk ischias”, som innebär att muskulatur i ryggen och runt bäckenet på grund av statisk spänning genererar en utstrålningssmärta.

Ofta börjar besvären i samband med att ryggen utsätts för någon typ av påfrestning, som ett lyft eller vridning. Smärtan kommer då plötsligt och kan vara skärande, huggande eller molande. Vid andra tillfällen kommer smärtan smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen.

 

Det är många strukturer i ländryggen som ensamt eller tillsammans kan ge upphov till smärta. Några exempel på sådana smärtkänsliga strukturer är muskulatur runt ryggraden, leder, ledband, ledkapslar och diskar.

 

Det är inte alltid helt lätt att veta vad den underliggande orsaken till ländryggssmärtan är och varför vissa får problem oftare än andra. Det man i alla fall vet med säkerhet är att ärftligheten spelar en stor roll, så vet man med sig att det finns en historia av ryggproblem i familjen är risken stor att man själv någon gång kommer att drabbas. Andra kända riskfaktorer är rökning, för mycket stillasittande, enformigt arbete och svag muskulatur runt bål och rygg.

 

Ofta kan man med ganska enkla medel komma till rätta med problemen genom att t.ex. stå upp mer på jobbet eller göra enkla aktiveringsövningar för bål- och ryggmuskulatur. Naprapaterna på TeamFysiq är specialiserade på att diagnostisera, behandla och förebygga den här typen av besvär. Vi hjälper dig att ta reda på vad som orsakar din smärta och hjälper dig hela vägen till fullt tillfrisknande. Ta gärna kontakt med någon av våra naprapater för rådgivning kring dina besvär.

bottom of page