top of page
Stukning.jpg

Lär dig att ta hand om akuta idrottsskador

Submitted by Per Nordström on Fri, 2015-01-16 10:04

Akuta skador är tyvärr vanligt vid träning och tävling. Vi naprapater på TeamFysiq som dagligen jobbar med detta blir ofta överraskade över hur lite folk vet om akutomhändertagande. Använder du bara naprapaternas enkla tips, kan du minimera risken för en långvarig rehabilitering.

Akut skada

Vid nästan alla skador, bildas det en direkt en blödning runt om skadan. Under de första minuterna ökar dess storlek som mest. Om blödningen förblir obehandlad fortsätter den att växa under 24-48 timmar.

Effekterna av blödningen är ett ökat tryck vilket kommer leda till ökad smärta. En större blödning kommer också att leda till minskad rörlighet, särskilt om skadan skett i närheten av en led. Har du stukat foten och inte kan gå mer än fyra steg bör uppsöka läkare, då fraktur inte kan uteslutas.

Det viktigaste målet vid en akut skada är därför att försöka minska blödningens storlek. Ett annat mål är smärtlindring.

För att uppnå de två målen ovan brukar man tala om PRICE. PRICE står för Protection (skydda) Rest (vila), Ice (kyla), Compression (kompression) och Elevation (högläge).

Behandlingen ska pågå under 24-48 timmar beroende på hur stor skadan är. Efter detta är det viktigt att man börjar rehabilitera det skadade området för att påskynda läkningen.

Skydda (P) och Vila (R)

När en skada uppstår ska du direkt avsluta aktiviteten du sysslar med, för att på så sätt minska blodflödet till skadeområdet annars riskerar du att skadan förvärras.

Med skydda och vila innebär att man under de första 24-48 timmarna ska undvika att belasta den skadade kroppsdelen.

Kyla (I)

Kyla uppnås genom att man använder sig av en ispåse som man lägger på skadan. Kylans funktion är först och främst att smärtlindra. Det påstås i många kretsar att kylan även minskar blödningen, men denna effekt är endast ytlig.

Kompression (C) – Det viktigaste efter skadan

Kompression är den absolut viktigaste delen när man försöker minska en blödning. Ett hårt åtdraget förband kan minska blodtillförseln med upp emot 95 % på bara några sekunder. Linda på förbandet så fort som möjligt och det ska spännas i princip så hårt som du kan och behållas på i 20 minuter, därefter kan du succesivt släppa på trycket.

Många har svårt att linda om förbandet då det orsakar en hel del smärta i det smärtande området, men vi betonar vikten av att man verkligen spänner åt förbandet hårt i första skedet.

Om man inte vågar sova med trycket så kan det vara en bra idé att försöka hålla sig vaken några timmar extra för att på så sätt öka tiden med tryck innan man tar av det för att sova.

Högläge (E)

Syftet med högläge är att minska blodflödet till det skadade området. Effekten av högläge är inte lika effektivt som tryck men har, i alla fall vid det akuta läget, en klart bättre effekt än kyla på blödningens storlek.

Högläge kan vara ett alternativ till tryck under natten om man inte vågar/vill sova med ett kompressionsförband på.

Summering

  1. Kompression

  2. Högläge

  3. Kyla för smärtlindring. 

Ha alltid ett elastiskt bandage med dig när du eller någon annan tränar eller tävlar. Linda om skadan så fort du kan.

Vill du ha hjälp med idrottsskadorna i din klubb eller förening?

Naprapater på TeamFysiq kan hjälpa er med utbildning, material eller behandling.

bottom of page